Mojca Vellacher je telesna terapevtka (bodyworker) in intuitivna svetovalka. V svojem intuitivnem delu pomaga posameznikom, ženskam in otrokom k večji vitalnosti in razumevanju svoje poti. V teamu Serepenthine uči udeležence šole za empate in visoko senzitivne ljudi o pravilni prehrani in skrbi za fizično telo empatičnih in visoko senzitivnih ljudi.

V svojem telesno-terapevtskem delu pa pomaga ljudem osvoboditi boleče spomine iz celične ravni. Njene terapije so kombinacija zdravilnega dotika (Soma Touch) v kombinaciji z Lemurian Light Healing tehniko, radioferkvenčne terapije (ki omogoča globinsko pregrevanje in obnovo tkiv) in masažno-manipulacijskih tehnik. Mojca je vrsto let predavala medicinskemu osebju širom sveta glede uporabe radioferkvenčnih terapij v smislu zdravljenja in regeneracije tkiv, sedaj pa svoje dolgoletno znanje in dragocene izkušnje deli z udeleženci njenih individualnih terapij.